Sadpal katalizator do kotłów

„SADPAL” jest zielonym proszkiem – mieszaniną soli nieorganicznych, które w temperaturze powyżej 650°C ulegają rozkładowi na substancje posiadające właściwości katalityczne. Służy do całkowitego dopalania sadzy w każdym miejscu kotła (palenisko, komora spalania, przewody kominowe).
NIE JEST WYBUCHOWY ANI PALNY.
POWODUJE:
emisji dwutlenku siarki do atmosfery o 12-20% z tytułu oszczędności zużycia węgla,
obniżenie zużycia węgla w zależności od jego kaloryczności o 12-20%,
obniżenie w spalinach zawartości SO 2 i NOx o 10-20%,
obniżenie szybkości korozji stalowych materiałów konstrukcyjnych palenisk rusztowych kotła i instalacji odprowadzających spaliny,
poprawia sprawność cyklonów, multicyklonów i elektrofiltrów.
obniżenie poziomu wytwarzania żużlu i popiołu wynikające z oszczędności na opale,
obniżenie emisji pyłów
Promocja z 13 zł na 10 zł dostępny także w saszetkach 50 gram
sadpal